nói về chúng tôi

Chúng tôi sẽ làm tốt nhất của chúng tôi để đáp ứng mong đợi của bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ chăm sóc răng miệng tốt nhất với tính chuyên nghiệp hoàn toàn

Read More
phục vụ

Chúng tôi là một gia đình dịch vụ phòng khám nha khoa đầy đủ.Chúng tôi đã phục vụ taị thành phố Tacoma trong hơn một thập kỷ nay

Read More
cuộc hẹn

Liên lạc với văn phòng chúng tôi để sắp xếp một cuộc hẹn hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

Everlast Family & Cosmetic Dentistry, văn phòng Nha Khoa Thẩm Mỹ của chúng tôi trước đây gọi là phòng khám nha khoa gia đình đã được phục vụ Tacoma và các vùng lân cận từ năm 1998.Chúng tôi đặt sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu và cố gắng để cung cấp giá cả phải chăng cho bạn.Chúng tôi sẽ làm tốt nhất để đáp ứng mong đợi của bạn và giúp bạn trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc răng miệng tốt nhất với tính chuyên nghiệp hoàn toàn.Tất cả nhân viên của chúng tôi có thể nói hai hoặc ba ngôn ngữ.Bạn có thể cho chúng tôi biết mối quan tâm của bạn,đau răng bạn không thể ngủ được hay ban muốn một hàm răng đẹp để cười bằng tiếng Anh,Tây ban nha,,Nga,Hàn quốc,Việt,Campuchia.Chúng tôi chấp nhận hầu hết các loại bảo hiểm ,và các cuộc hẹn khẩn cấp.Hãy gọi cho văn phòng của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi

Everlast Family&Cosmetic Dentistry

Call our office to schedule an appointment

Enhance Your Smile Today

We appreciate all of our patients' support and trust. We'll continue to strive for the excellence in dentistry and serve our community!